• 0532 663 24 60
  • (0414) 313 52 57
  • toprak0663@hotmail.com
  • 0532 663 24 60
  • (0414) 313 52 57
  • toprak0663@hotmail.com
Logo

Araç Hasar Değer Kaybı Danışmanlığı

HTS Hasar Danışmanlık;  Araç hasar değer kaybı, meydana gelen trafik kazasında hasar gören motorlu aracın bu hasar nedeniyle piyasa değerinde oluşan azalmaya denir.

Araç değer kaybı hasar olarak onarım gören aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü ifade eder. Kaza geçirip hasar gören araç, en iyi şekilde tamir edilmiş olsa bile değerinde bir azalma meydana gelmesi halinde azalan değer talep edilebilecektir.

Kaza geçiren aracın onarılmış olması, değer kaybını engellemez ve araç sahiplerinde ekonomik kayba neden olabilir. Sonuç olarak trafik kazaları araçların değerini, eskiye dönülmez bir hale getirmektedir.

Araç sahibinin yaptırmış olduğu kasko, aracın onarımı için yapılan masrafları karşılamakta olup, genel olarak kasko oluşan değer kaybını karşılamamaktadır. Sadece bazı kasko poliçelerinde ek teminat yapılması halinde ödenmektedir.

Ancak kasko da ek teminat verilmemesi halinde kazaya neden olan ve kusurlu bulunan tarafın trafik sigortası kusuru oranında oluşan değer kaybını karşılaması gerekir. BK 122. maddesi gereğince araca zarar veren kişi bir kusuru olmadığını ispat etmediği sürece oluşan değer kaybını ödemekle yükümlüdür.

Araç Değer Kaybını Talep Edebilme Şartları:

Kazanın meydana gelmesinde kusurlu olmayan taraf, kusurlu olan taraftan değer kaybını talep edebilecektir. Bu nedenle araç değer kaybının karşılanması aşamasında trafik sigortası devreye girecektir.

Değer kaybı talebinde bulunabilmek için;

  • Trafik kazası nedeniyle tazminat alabilmek için;

  • Trafik kazası neticesinde ölüm meydana gelmelidir

  • Ölüm ile trafik kazası arasında illiyet bağı olmalıdır

Araç değer kaybı hesaplanacak aracın; Hasar geçmişi ve niteliği, kilometresi, marka ve model bilgisi, aracın donanımı,aracın yaşı,kaza öncesi nakit değeri ile birlikte, onarım yeri, hasarlanma şekli, plastik parça istisnaları gibi pek çok faktör dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

 

Araç Değer Kaybı Davalarında Zamanaşımı Süresi:

Araç değer kaybının tahsisi için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde talepte bulunmak gerekir.

Hasarlanan araçlarda oluşan değer kaybı zararı Yargıtay’ın son yıllardaki kararları uyarınca ‘gerçek zarar’ kapsamında değerlendirilmekte ve kazaya sebebiyet veren kusurlu aracın trafik sigortası ile birlikte araç sahibi ve sürücüsü de müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmaktadır

Tüm bilgiler şirketin yönetim kurulu başkanı Halit TOPRAK'a aittir