• 0532 663 24 60
  • (0414) 313 52 57
  • toprak0663@hotmail.com
  • 0532 663 24 60
  • (0414) 313 52 57
  • toprak0663@hotmail.com
Logo

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Sebebi ile Mağdur Olma durumunda Tazminat alma

HTS Hasar Danışmanlık;  Resmi kurumlar (Belediye, Karayolları vb.) eylem ve işlemleri nedeniyle kişilerin mağdur olması ve bu mağduriyet sonucunda bir zararın oluşması halinde, zarar gören kişi ve yakınlarının talepte bulunma hakları bulunmaktadır.

Anayasa’nın 40/2. fıkrasına göre ” Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucunda uğradığı zarar kanuna göre Devletçe tazmin edilir. “

Kamu kurum ve kuruluşlarının idarenin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, kamu gücünün kullanılmasıyla yapmış oldukları eylem ve işlemler nedeniyle zarara uğramış kişilerin zararının karşılanması idare için bir yükümlülüktür.

Bu eylem ve işlemlere karşı iptal davası açılacağı gibi, bir zarar meydana gelmişse tazminat davası da açılabilmektedir.

Zamanaşımı süresi;

Mağdur edilenler için dava açma zamanaşımı süresi mağdurun kamu kurum ve kuruluşun haksız ve hukuka aykırı eylemi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıl ve herhalde eylem tarihinden itibaren 5 yıldır.

Kamu kurum ve kuruluşunun eylem ve işlemi nedeniyle eğer kalıcı sakatlık söz konusu ise zamanaşımının başlangıcı sakatlığa ilişkin kesin raporun öğrenildiği tarihtir. Ölümlü olaylarda zamanaşımı başlangıcı ise ölüm tarihidir.

Daha fazla bilgi almak için lütfen  0532 663 24 60 - (0414) 313 52 57 nolu numaralardan detaylı bilgi alabilirsiniz.