• 0532 663 24 60
 • (0414) 313 52 57
 • toprak0663@hotmail.com
 • 0532 663 24 60
 • (0414) 313 52 57
 • toprak0663@hotmail.com
Logo

                                              ASKERİ KAZA TAZMİNAT DANIŞMANLIĞI

 • Askeri davaların zaman aşımı  1 yıldır.1 yıl zaman zafında açılmayan askeri davalar  zaman aşımında dolayı iptal olunur.Ancak askerlik sınırları içerisinde meydana gelen vefat ve sakatlanmalarda ve  daha önceden mevcut olmayan askeri sınırlar içerisinde olan hastalık  yüzünden  vefat etmiş yada çürüğe ayrılmış olan  askerlerin askerlik sigortası yaptırmış ise  askerlik sigortasına ve mehmetçik vakfına 15 yıla kadar müracaat etme ve dava açma hakları bulunmaktadır.
 •  
 • Asker kişileri ilgilendiren ve askerî hizmete ilişkin idarî eylem ve işlemlerden doğan kararlara karşı açılan iptal ve tam yargı davalarına askeri davalar denir. Askeri olmayan makamlarca verilmiş olsa bile, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklar askeri davaların konusunu oluşturmaktadır.
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli bulunan ve hizmetten ayrılmış olan subay ve askeri memur, astsubay, askeri öğrenci, uzman çavuş, uzman jandarma çavuş, erbaş ve erler ile sivil memurların askeri hizmete ilişkin dava açma hakları bulunmaktadır.

           Askeri davalar iptal ve tam yargı davaları olmak üzere 2 çeşittir.

 • İptal davaları,idarî bir işlemin iptali için açılan davalardır. Menfi sicil tanzimi, terfi ettirilmeme,kademe ilerlemesi yaptırılmama, emekliye sevk v.b. işlemlerin iptali amacıyla açılan davalar iptal davalarına konudur.
 • İptal davalarında idari eylem ve işlemin yetki, sebep, şekil, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olması ve davacının menfaatini ihlal etmesi gerekir.
 •  
 • Tam yargı davaları ise, idare hukuku alanında ihlal edilmiş bir hakkin yerine getirilmesini veya maruz kalınan bir zararın tazmini için açılan davalardır. Tam yargı (tazminat)davaları idari işlem ya da idari eylemden kaynaklı olabilir.Araç devrilmesi sonucu ölüm ve yaralanma olayları, emeklilik işleminin iptali sebebiyle açılan tazminat davaları tam yargı davalarına örnek olarak gösterilebilir.
 • Tam yargı davalarında; dava konusu idari eylem ve işlemin hukuka aykırı olması ve davacının hakkını ihlal etmesi şarttır. Olayda hukuka aykırılık ve menfaat yahut hak bahis konusu değilse dava reddolunur.
 • Tüm bilgiler şirketin yönetim kurulu başkanı Halit TOPRAK'a aittir

Daha fazla bilgi almak için lütfen.  0532 663 24 60 - (0414) 313 52 57 nolu numaralardan detaylı bilgi alabilirsiniz.