• 0532 663 24 60
 • (0414) 313 52 57
 • toprak0663@hotmail.com
 • 0532 663 24 60
 • (0414) 313 52 57
 • toprak0663@hotmail.com
Logo

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

HTS trafik kaza danışmanlığı yönetimi olarak; Ölümlü  trafik kazası tazminatı; trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçı olmasalar dahi, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze, defin ve hastane masraflarını talep edebilirler. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir.

 

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI TAZMİNATI

Kara yolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanan kazalar trafik kazası’dır.”

HANGİ DURUMLARDA TAZMİNAT ALINAMAZ;!!!

 Karşılıklı kazalarda %100'de yüz küsürlü olan şöför vefat etse mirasçıları tazminat davası açıp para alamaz çünkü tazminatlar kusuru oranında ödenir.

Tek taraflı trafik kazalarında karayolarının kusur ve ihlali yok ise şöför vefat etse mirasçıları tazminat davası açıp para alamaz çünkü tazminatlar kusuru oranında verilir ve tek taraflı kazalarda şöför % 100'de 100 küsürlü sayılır ve tazminat ödenmez.

Şöforun alkölü olduğu dürümlarda şöför vefat etse mirasçıları tazminat alamaz alkölu olan %'de 100 kusurlu sayılacagından mirascılarına tazminat ödenmez yani para alamazlar.

Yaya olan birine araba çarpması sonucu vefat eder ise yaya olan %'de 100 kusurluda ise mirasçıları tazminat alamaz çünkü tazminatlar küsürü oranında ödenir.

Araç sigortasının zaman aşımı olmuş ise yada şöfun ehlıyeti yok ise magdur olan şahıslar yada mirasçıları açacakları tazminat ile paralarını güvence hesabından alır güvence hesabıda araç şöfor ve ruhsat sahiplerine kusurları oranında rücü eder yani mağdura ödediği parayı şöför ve ruhsat sahibinden faiziyle geri ödemelerini talep eder özerlerinde mal varlığı var ise el koyar ancak şöför ve araç sahiplerinin her hanği bir mal varlğı yani bankalarda parası, tapu ve araç kaydı yok ise  sigorta şirketi o parayi tahsil edemez.

   HANGİ DURUMLARDA TAZMİNAT ALINA BİLİR:???

Bu saydıklarımın hariçinde hertürlü trafik kazası vefat durumunda kusurları oranında tazminatlar ödenir NOT: yolcu konumunda bulunanların kusuru olmaz herzaman %'de 100 haklıdırlar.

TRAFİK KAZASI TÜRLERİ

 1. İki veya daha fazla aracın çarpışması biçiminde;
 2. Çarpışan araçların ardı sıra başka araçların da karışması ile zincirleme;
 3. Sürücü hatası sonucu tek yanlı kaza biçiminde;
 4. Tek yanlı, ancak yol kusurlarının da etken olması ile;
 5. Motorlu aracın yayalara çarpması biçiminde;
 6. Motorlu aracın, taşıdığı yolculara zarar vermesi biçiminde;
 7. Motorlu aracın hayvanlara, nesnelere ve tesislere çarpması biçiminde
 8. Aracın düzenli bakımının yapılmamasından kaynaklanan teknik arıza biçiminde;
 9. Aracın imalat hatasından kaynaklanan teknik arıza biçiminde;
 10. Demir yolu geçidinde tren ile kara motorlu aracının çarpışması biçiminde;
 11. Engellenemez doğa olayı (mücbir sebep) nedeniyle gerçekleşebilir.

ÖLÜM NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (desteğinden yoksun kalanlar), mirasçılık söz konusu olmaksızın, ölen kişinin desteğinden yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin masrafları adı altında maddi tazminat talep edebilirler.

Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları elem, acı ve üzüntü nedeniyle manevi tazminat isteme hakkına da sahiptirler.

Ölüm hemen gerçekleşmemiş ise kaza gününden ölüm gününe kadar hastane ve yol giderleri başta olmak üzere yapılan her türlü masraflarını ve kazanç kayıplarını isteyebileceklerdir.

Ölen kişinin annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı, bakım ve desteğine muhtaç olanlar maddi ve manevi tazminat isteme hakkına sahiptirler. Ölümlü trafik kazasının gerçekleşmesinden itibaren yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) gereği 15 yıllık süre içerisinde bu tazminatların alınması gerekmektedir. 15 yılın ardından süreler zamanaşımına uğrayacağından tazminat talep edilemeyecektir.

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT DAVASI ZAMAN AŞIMI TABLOSU

   
765 SAYILI ESKİ TCK YARALANMA 5 YIL
5237 SAYILI YENİ TCK YARALANMA 8 YIL
765 SAYILI ESKİ TCK ÖLÜM 10 YIL
5237 SAYILI YENİ TCK ÖLÜM 15 YIL
765 SAYILI ESKİ TCK YARALANMA +ÖLÜM 10 YIL
5237 SAYILI YENİ TCK YARALANMA +ÖLÜM 15 YIL

*** 5237 SAYILI YENİ TÜRK CEZA KANUNU 01.06.2005 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BU TARİHTEN SONRA MEYDANA GELEN KAZALARDA YENİ CEZA KANUNUN ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.

   

TRAFİK KAZALARINDA TAZMİNAT HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Trafik kazalarında hayatını kaybedenin yakınlarına ve kazazedelere ödenecek tazminatın tutarı, sigorta poliçelerinde üst sınır olarak yer almaktadır. Kazazede ve yakınlarının ne kadar tazminat alabileceği yönündeki soruya net cevap vermek yanlış olur. Çünkü mağdur ve yakınlarına ödenecek tazminat bu konuda uzman kişiler tarafından hesaplanmaktadır.

Tazminat hesaplaması, hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan yakınlarının sayısı gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Örneğin; bir kazada hayatını kaybeden 60 yaşındaki bir kişinin yakınına ödenecek tazminat ile 20 yaşında kazada hayatını kaybeden kişinin yakınlarına ödenecek tazminat farklı olacaktır.

Tazminatın hesaplanmasında ölen kişinin ve kazazedenin ekonomik durumu ve uğramış olduğu zararların tam olarak tespiti çok önemlidir. Bu hesaplama sırasında hasarlar delilleriyle tam olarak ispat edilemez ise asgari ücret üzerinden zararın hesaplanması ve daha düşük tazminat miktarlarının hak sahiplerine ödenmesi söz konusu olacaktır.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT KİMLERDEN İSTENEBİLİR?

Trafik kazalarından kaynaklı tazminatlar; trafik kazasına sebebiyet veren kişiden istenir. Ancak bu husus; kazanın şekli, kusur durumu gibi her vakıada farklı değerlendirilmektedir. Örneğin; aracı kullanan kişi kusurlu olarak trafik kazasına sebebiyet vermesi durumunda, tazminat talepleri aracı kullanan kişiye ve araç sahibine yöneltilecektir.

Ayrıca ilgili yasalar gereği Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası kapsamında ilgili sigorta poliçesinde belirtilen miktarlarla sınırlı olmak kaydıyla Sigorta Şirketi tazminatlardan sorumludur. Tek taraflı ölümlü trafik kazalarında ölen kişi tamamen kusurlu olsa bile, ölen kişinin yakınlarının tazminat taleplerinden Sigorta Şirketi sorumludur.

VEFAT DOSYALARINDA GEREKLİ BELGELER

Kaza tespit tutanağı,

Veraset ilamı,

Nüfus kayıt örneği,

Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,

Ölüm raporu,

Trafik kazasında vefat halinde vefat edenin yaşı, geliri ve desteğinden yoksun kalanların yaşı ve vefat edenle akrabalık dereceleri gibi hususlar belirlendikten sonra Yargıtayın esas aldığı PMF tablosuna göre muhtemel ömürleri göz önüne alınarak HTS hasar danışmanlık olarak aktüer hesaplama yöntemi ile tazminatlarını uzman aktüer hesaplama uzmanlarıyla hesaplar.

Tüm bilğiler şirketin yönetim kürulu başkanı Halit TOPRAK'a aittir

Daha fazla bilgi almak için lütfen  0532 663 24 60 - (0414) 313 52 57 nolu numaralardan detaylı bilgi alabilirsiniz.