• 0532 663 24 60
  • (0414) 313 52 57
  • toprak0663@hotmail.com
  • 0532 663 24 60
  • (0414) 313 52 57
  • toprak0663@hotmail.com
Logo

                                      İŞ KAZASI TAZMİNATI

İşverenin emri altında, işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan işlemler sırasında, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü bedenen veya ruhsal olarak zarara uğratan kazalar iş kazasıdır. İş kazası geçiren kişiler; iş gücü kaybı (geçici veya sürekli iş göremezlik) tazminatı, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat talep edebilirler. İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin davalarda, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır.

 

İŞ KAZASI TAZMİNATI

İŞ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI

İşverenin emri altında, işyerinde veya işyeri dışında işin yürütülmesi için yapılan işlemler sırasında, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü bedenen veya ruhsal olarak zarara uğratan kazalar iş kazasıdır.

İŞ KAZASI GEÇİREN KİŞİLERİN TALEP EDEBİLECEĞİ TAZMİNATLAR

1- İş Gücü Kaybı Tazminatı

Meydana gelen iş kazasının ardından işçi, geçici veya kalıcı olarak iş göremez hale gelebilir. Geçici olarak iş göremez olan işçi, belli bir süre çalışamayacak ve çalışamayacağı süre içerisinde de maddi olarak kayba uğrayacaktır. Geçici olarak iş göremez olan işçilerin maddi kayıpları, iş göremezlik ödeneği tarafından karşılanmaktadır. %10 oranının üzerinde iş gücü kaybına uğrayan işçiler, kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçi statüsündedir. Kalıcı iş gücü kaybına uğrayan işçilerin, işverenden maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İşçiye ödenecek tazminat, işverenin kusur oranına ve işçinin iş gücü kaybı oranlarına göre hesaplanmaktadır. İş gücü kaybı tazminatına ilişkin davalar, işverene ve olayda kusuru bulunan kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

2- Geçici İş Göremezlik

Sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına yakalanması halinde SGK tarafından yetkilendirilen müfettişler veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen dinlenme süresinde geçici olarak çalışamama halidir. Sigortalının almış olduğu rapor nedeniyle geçici olarak çalışamama durumunda olduğu için aylık ya da haftalık kazancında eksilme olmakta ve gelir kaybı yaşamaktadır. Bu gelir kaybının telafisi, geçici iş göremezlik ödeneği ile sağlanmaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneği, İş kazası nedeniyle oluşan zarar sürekli olmayıp geçici olması durumunda işçiye ödenir.

3- Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden işçinin yakınları, vefat eden işçinin maddi desteğinden yoksun kalırlar. Yoksun kalınan maddi desteğin elde edilmesi için, vefat eden işçi yakınları tarafından talep edilebilecek tazminat türüne, destekten yoksun kalma tazminatı denilmektedir.

İşçinin annesi, babası, eşi, 18 yaşından küçük erkek çocukları, 22 yaşından küçük kız çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu başka kimseler örneğin resmi nikahı bulunmayan eşi  destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Bazı özel durumların varlığı halinde, 18 ve 22 yaşından büyük çocuklar da destekten yoksun kalma tazminatına hak kazanabilmektedir. Destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin davalar, işveren ve olayda kusuru bulunan kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

4- Manevi Tazminat

Meydana gelen iş kazası sonucunda vefat eden veya sakatlanan işçinin, yakınlarının, kazadan sonra yaşadıkları elem ve ıstıraplarını bir nebze azaltmak amacıyla talep edebilecekleri tazminat türüne, manevi tazminat denilmektedir. Manevi tazminat davaları işveren ve olayda kusuru bulunan diğer kişi veya kurumlara karşı açılmaktadır.

**Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için kazayı geçiren kişinin sigortalı olması, sigortalının işyerinde veya işyerinden sayılan yerlerde bulunması olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi ve bu kaza sonucunda kişide bedenen veya ruhsal olarak bir zararın meydana gelmiş olması gerekmektedir.

NOT: Çalışan kişinin sigortası yapılmamış ise dernek bünyemizde bulunan uzman hukukçularımız öncelikle mağdurun sigortalı çalıştığına dair tespit davası açar, sigortalı çalıştığı tespit edildikten sonra gerekli tazminat davası açılır.

ZAMAN AŞIMI SÜRELERİ

İş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, destekten yoksun kalma tazminatlarına ilişkin davalarda, kaza tarihinden itibaren işlemeye başlamaktadır. Söz konusu zamanaşımı süresi, iş gücü kaybı tazminatlarına ilişkin davalarda ise, kalıcı iş gücü kaybı raporunun alındığı günden itibaren başlamaktadır. İş kazasından kaynaklanan zararların tazmin edilebilmesi için, belirtilen süreler içerisinde muhakkak dava açılması gerekmektedir. Belirtilen süreler içerisinde dava açmayan hak sahiplerinin tazminat hakkı ortadan kalkar.

   ÖRNEĞİN;Sigortalıların iş yerlerinde yürürken düşmesi, dinlenme saatinde fiziksel aktivite sırasında (örn. top oynarken) incinme, kırılma ya da burkulma gibi sakatlık durumlarının meydana gelmesi, bahçede ağaçtan meyve toplarken düşmesi, tarlada çalışırken traktör ile kaza geçirmesi, dinlenme sırasında sobadan vb. ısıtıcılardan zehirlenmesi, işyeri sınırlarında bulunan havuz vb. su alanlarında bogularak ölmesi, üçretli izinli bulunduğu sırada arkadaşlarını ziyaret ettiği zamanda kaza geçirmesi, intihar etmesi iş kazası sayılmak

HTS hasar yönetimi olarak iş güvenliği tedbirlerini asla elden bırakmayınız ve kaza geçiren tüm mağdurlara başsağlıgı ve ALLAH'tan şifalar ihsan ediyoruz. 

HTS HASAR YÖNETİM KURULU BAŞKANI; HALİT TOPRAK İLETİŞİM 0532 663 24 60